Avida sp. z o.o.
ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa
NIP 5272596558
www.avida.com.pl


Anna Chabowska
Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji
e-mail anna.chabowska@avida.com.pl
tel. +48 533 363 673

Lucyna Lorińska
Dyrektor ds. Rozwoju i Komunikacji
e-mail lucyna.lorinska@avida.com.pl
tel. +48 690 960 365